Raziskave

Raziskave

Geološke terenske raziskave so pri načrtovanju zajema vode ali gradnji objekta ene prvih raziskav in so temelj za nadaljnje projektiranje in načrtovanje.

 • Hidrogeološke raziskave terena za določitev možnosti in načina zajema pitne vode.
 • Hidrogeološke raziskave možnosti ponikanja tal.
 • Hidrogeološke raziskave za zajem vode za delovanje toplotnih črpalk.
 • Hidrogeološke raziskave za določitev vodovarstvenih območij.
 • Hidrogeološko kartiranje.

 

 • Inženirsko-geološke raziskave za določitev geomehanskih lastnosti tal.
 • Inženirsko geološke raziskave za določitev dejanske ogroženosti terena na plazljivih in erozijsko ogroženih območjih.
 • Inženirsko-geološke raziskave plazov in usadov.
 • Inženirsko geološko kartiranje.

 

 • Izvedba črpalnih poskusov.
 • Izvedba nalivalnih poskusov.
 • Izvedba sledilnih poskusov.
 • Preiskave nosilnosti tal.

Kontaktirajte nas

Geološke storitve, Jaka Žibrat s.p.
Sv. Lovrenc 49e, 3312 Prebold
tel. 031 60 38 38